سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زهتاب یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
محسن موسوی نژاد –

چکیده:

فولاد ۴۱۳۰ از جمله فولادهای کم آلیاژ بوده و کاربرد زیادی درصنایع اتومبیل سازی دارد مدلسازی سیکلهای حرارتی انجام شده روی این فولاد زمینه ای جدید است که توجه بسیاری ازم حققان را به خود جلب کردها ست دراین باره پیش بینی خواص مکانیکی مانند سختی به کمک تحلیل منحنیهای سرد شدن و الگوریتم QFA ابزاری قدرتمند است دراین روش مدلسازی ارتباط بین سرعت سرد شدن و سختی با استفاده ازمنحنی های دما – زمان و ویژگی TTP تعیینمی شود دراین تحقیق ابتدا به کمک شبیه سازی رایانه ای و استفاده از خواص ترموفیزیکی فولاد سرعت سرد شدن نقاط مختلف یک نمونه استاندارد تعیین شد سپس با استفاده از منحنی TTP فولاد موردنظر ثوابت تابع مربوط به آن منحنی CT تعیین و به کمک تحلیل فاکتور کوئنچ و با معلوم بودن حداکثر و حداقل سختی فولاد موردنظر سختی نقاط مختلف نمونه محاسبه گردید درپایان نتایج بدست آمده از تحلیل فاکتور کوئنچ با نمودارهای موجود در استاندارد مقایسه شد. نتایج نشان میدهد انحراف از حالت ایده آل برای محدوده ترکیب بالایی این فولاد بیشتر است.