سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زهتاب یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی و مواد، دانشکده مهندسی و علم مو
محسن موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی و مواد، دانشکده مهندسی و علم مو

چکیده:

فولاد ۴۱۳۰ از جمله فولادهای کم آلیاژ بوده و کاربرد زیادی در صنایع اتومبیل سازی دارد. مدل سازی سیکل های حرارتی انجام شده روی فولاد زمینه ای جدید است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این باره، پیش بینی خواص مکانیکی مانند سختی به کمک تحلیل منخنی های سرد شدم و الگوریتم QFA ابزاری قدرتمند است. در این روش مدلسازی، ارتباط بین سرعت سرد شدن و سختی با استفاده از منحنی های دما- زمان و ویژگی (TTP) تعیین می شود. در این تحقیق ابتدا به کمک شبیه سازی رایانه ای و استفاده از خواص ترموفیزیکی فولاد، سرعت سرد شدن نقاط مختلف یک نمونه استاندارد تعیین د. سپس با استفاده از منحنی TTP فولاد مورد نظر، ثوابت تابع مربوط به آن منحنی (CT) تعیین و به کمک تحلیل فاکتور کوئنچ و با معلوم بودن حداکثر و حداقل سختی فولاد مورد نظر، سختی نقاط مختلف نمونه محاسبه گردید. در پایان نتایج بدست آمده از تحلیل فاکتور کوئنچ با نمودارهای موجود در استاندارد مقایسه شد. نتایج نشان می دهد انحراف از حالت ایده آل برای محدوده ترکیب بالایی این فولاد بیشتر است.