سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن نصیری تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
علی شکوه فر – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در پژوهش حاضر، تولید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی مشخصات ساختاری آن بررسی می شود. مواد واکنش دهنده بر طبق دو فرآیند آزمایشگاهی و با نسبت های مولی مشخص و در زمانهای مختلف آسیاب کاری شدند. اندازه ذرات و فازهای تشکیل شده توسط پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که ترکیب شیمیایی و افزایش زمان آسیاب کاری، تاثیر بسزایی بر مورفولوژی و اندازه نانو ذرات حاصل شده ایفا می کنند. نتایج حاصله نمایانگر این حقیقت است که ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرفی و همچنین زمان آسیاب کاری علاوه بر آنکه بر اندازه دانه کریستالی و کرنش شبکه محصول تاثیر گذارند می توانند مورفولوژی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت را نیز تحت تاثیر قرار دهند.