سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد زین العبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد, مهندسی پلیمر، گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دا
ناصر محمدی – دکتری, مهندسی پلیمر، گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پل
حسن حامدی سنگری – کارشناس ارشد, مهندسی پلیمر، گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مه

چکیده:

نقش ترکیب کو پلیمر آماری پلی (استایرن-تصادفی-متیل متاکریلات) بر سینتیک و ترمودینامیک ترمیم حرارتی فصل مشت رک آن با پلی استایرن به روش شکست گوه متقارن و نا متقارن بررسی شد . نتایج نشان داد که آزمون گوه نا متقارن به دلیل حفظ رشد ترک به ناحیه فصل مشترک ترمیم شده از مقادیر کمتر و دقیقتری برخوردار است . از طرف دیگر، افزایش استایرن در کوپلیمر آماری از طریق کاهشχΝ سامانه موجب افزایش عمق نفوذ تعاد لی و تسریع سینتیک ترمیم می گردد. بعلاوه، تابعیت انرژی شکست فصل مشترک به امتزاج پذیری اجزاء– χΝ – تناسبی و از قوه ۰,۲۵ – می باشد.