سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران عبدالوهابی گیلانی – کارشناس ارشد متالورژی
فرزاد محبوبی – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق اثر ترکیب گاز عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی برخواص لایه سطحی ایجاد شده فولاد ۱/۶۹۵۹ مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور عملیات در سه ترکیب مختلف گازی با نسبتهای N275%-H225% و N250% -H50% و H275% -N225%در دمای ثابت ۵۵۰ درجه بمدت ۵ ساعت برروی نمونه ها انجام پذیرفت کلیه نمونه ها بکمک میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی ، ریزسختی سنج، زبری سنج، و همچنین XRD و GDS مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایش درصد نیتروژن سختی و زبری سطح افزایش یافته و ضخامت لایه سفید در نمونه عملیات شده در گاز N275%-H225% بیشینه می شود حضور بیشتر هیدروژن درگاز عملیاتی منجر به افزایش دی کربوره شدن در سطح و در ترکیب گاز با ۷۵%H2 لایه سفید تک فاز g’تشکیل می گردد.