مقاله اثر تزريق بوتولينيوم توکسين A در درمان ايزوترو پي مادرزادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق بوتولينيوم توکسين A در درمان ايزوترو پي مادرزادي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوتروپي مادرزادي
مقاله توکسين بوتولينيوم
مقاله ديسپورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناه محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: آذركيش افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايزوتروپي مادرزادي يکي از شايع ترين مشکلات چشمي کودکان مي باشد که منشا ژنتيکي دارد و عوارض زيادي مانند تنبلي چشم کاهش ديد سه بعدي و مشکلات زيبایي دارد که مي تواند در سرنوشت شخص از نظر انتخاب شغل و مسایل رواني اثر گزار باشد. در اين مطالعه اثر تزريق توکسين بوتولينيومA در زيرملتحمه نزديک عضلات رکتوس داخلي هردو چشم در کودکان با ايزوتروپي مادرزادي بررسي شده است.
روش بررسي: تعداد ۳۰ کودک (۵۴- ۶ ماهه) با ايزوتروپي مادرزاي که بيماري سيستميک نداشته و از نظرنرولوژي نرمال بودند وارد مطالعه شدند. مقدار ۱۰ واحد از توکسين بوتولينيوم A زير ملتحمه نزديک محل اتصال عضله مديال رکتوس به اسکلرا در هر دو چشم، پس از تزريق آرام بخش در اتاق عمل تزريق شد. ميزان انحراف روز سوم، هفته اول، ماه هاي اول، سوم، ششم و دوازدهم بعد از تزريق اندازه گيري شده و اطلاعات توسط آزمون تي دو و با استفاده از نرم افزارSPSS 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: درپايان ماه دوازدهم پس از تزريق، متوسط زاويه انحراف قبل از تزريق از۵۲± ۱۷ PD (محدود۳۰ -۹۰ PD ) به ۲۷٫۸ ± ۲۱٫۲۹ PD کاهش يافت (۸۶٫۳ درصد) و موفقيت درمان انحراف کمتر يا مساوي ۱۰ PDدرنظر گرفته شده در ۲۳٫۳ درصد بيماران بدست آمد (P=0.008). 56.6درصد کودکان (۱۷ نفر) زاويه انحراف قبل از تزريق کمتر يا مساوي ۴۵ PD داشتند که از اين تعداد ۴۱٫۱ درصد در ماه اول، ۷۰ درصد در ماه سوم، ۷۶ درصد در ماه ششم و ۴۱٫۱ درصد بعد از پايان ۱۲ ماه انحراف کمتر يا مساوي ۱۰ PD داشتند (P=0.030).
نتيجه گيري: تزريق دوطرفه بوتولينيوم توکسين A (ديس پورت) در زير ملتحمه نزديک محل اتصال عضلات رکتوس داخلي به اسکلرا هر دو چشم روشي بي- خطر است که درهم راستا کردن چشم ها بطور موقت موثر بوده و ميزان کلي انحراف را کاهش مي دهد (۸۶٫۳ درصد) و در انحراف هاي با زاويه انحراف کم (کمتر يا مساوي ۴۵ PD ) اثر بهتري دارد.