مقاله اثر تزريق داخل بطن مغزي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده CB1 بر مصرف دان در جوجه خروس هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق داخل بطن مغزي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده CB1 بر مصرف دان در جوجه خروس هاي گوشتي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخذ غذا
مقاله گيرنده CB1
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم اندوکانابينوئيد نقش مهمي در تنظيم اشتهاي پستانداران بر عهده دارد. در اين مطالعه نقش گيرنده هاي CB1 دستگاه عصبي پرندگان در کنترل اشتها مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور آگونيست گيرنده هاي CB1 (ACEA) و آنتاگونيست گيرنده هايCB1 (AM281)  به داخل بطن جانبي راست پرندگان تزريق شد و ميزان اخذ دان در فواصل ۱۵،۳۰ ،۶۰ ،۱۲۰  و ۱۸۰ دقيقه بعد از تزريق اندازه گيري گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد مي دهد که آگونيست و آنتاگونيست گيرنده هاي CB1 به ترتيب سبب افزايش و کاهش مصرف دان مي شوند. همچنين پيش تزريق آنتاگونيست CB1 اثر افزاينده اشتهاي آگونيست CB1 را کاملا مهار کرد. نتايج اين بررسي با نتايج حاصل از آزمايشات انجام گرفته روي پستانداران مطابقت دارد.