مقاله اثر تزريق پيوگليتازون در ناحيه CA1 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۷۴ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق پيوگليتازون در ناحيه CA1 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوگليتازون
مقاله هيپوکامپ
مقاله يادگيري و حافظه فضايي
مقاله ماز آبي موريس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي امير
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي گلبرگ
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمتعبد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ندايي سيدارشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پيوگليتازون از نسل تيازوليدين ديون ها، داروي ضد ديابت جديديست که به تازگي در دنيا معرفي شده است. تيازوليدين ديون ها از طريق فعال کردن گيرنده هاي هسته اي peroxoxisome proliferator activated receptor-g (PPAR-g) و افزايش حساسيت انسوليني در سطح گيرنده هاي آن، مقاومت انسوليني را بهبود مي بخشند. انسولين و گيرنده هاي آن در نواحي خاصي از سيستم اعصاب مرکزي يافت شده اند که عملکرد آن در اين نواحي اختصاصي همان ناحيه بوده و متفاوت از اثر مستقيم آن در تنظيم گلوکز در نواحي محيطي بدن است. نشان داده شده که توزيع انسولين و گيرنده هاي آن در قشر مخ و هيپوکامپ، مرتبط با اعمال شناختي مغز است. در مطالعه حاضر اثر تزريق پيوگليتازون به داخل ناحيه CA1 هيپوکامپ بر کارآيي حيوانات در ماز آبي موريس بررسي شده است.
روش ها: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نژاد N-MRI به طور تصادفي به گروه هاي شاهد، دي متيل فرماميد و گروه هاي پيوگليتازون (۱۰، ۱، ۰٫۱، ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۱mg/rat) تقسيم شدند. داروها با حجم ۱ml/rat به مدت يک دقيقه و به صورت دوطرفه به درون ناحيه CA1 هيپوکامپ تزريق شدند. سي دقيقه پس از تزريق داخل هيپوکامپي دارو، آزمون ماز آبي موريس انجام شد.
يافته ها: پيوگليتازون اثر وابسته به دوز داشت. يادگيري و حافظه فضايي با تجويز دوز پايين دارو تغييري نکرد. اما با دوزهاي متوسط بهبود يافته و با دوز بالا تخريب شد.
نتيجه گيري: اين نتايج پيشنهاد مي دهد که ممکن است پيوگليتازون در دوز ۰٫۰۰۱-۱۰mg/rat اثر وابسته به دوز بر يادگيري و حافظه فضايي داشته باشد.