سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین اسدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
شهلا محمودی – استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
احمد حیدری – استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از رخدادهای بسیار مهم که طی فرسایش بارانی در بسیاری از خاکهای حساس به فرسایش رخ میدهد تشکیل اندوده سطحی ) ) surface sealing است [.۳] اندوده سطحی عبارت از فشرده شدن لایه بسیار نازک سطحی خاک و مسدود شدن منافذ آن در اثر نفوذ آب گلآلود است که در خاکهای حساس و در پی شکستهشدن خاکدانههای خاک صورت میگیرد [.۱] تشکیل اندوده سطحی منجر به کاهش نفوذپذیری و افزایش رواناب و فرسایش میشود، بعلاوه خود یک تخریب فیزیکی خاک است . در این مطالعه، اثر تشکیل اندوده سطحی بر تغییرات زمانی رواناب و مقدار و توزیع اندازه ذرات رسوب مورد بحث قرار میگیرد