سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

B Souri – Department of Environmental Sciences, University of Kurdistan
W Morishima – Department of Environmental Sciences, University of Kurdistan
J.D Rondal – Department of Environmental Sciences, University of Kurdistan
M Watanabe – Department of Environmental Sciences, University of Kurdistan

چکیده:

اکسید های آهن که از جمله مهمترین فرآوردههای هوازدگی در خاکها به شمار میروند دارای انواع گوناگون و متفاوتی هستند که شرایط محیطی برای تشکیل هرگونه از آنها نسبت به گونه دیگر متفاوت است. از همین رو تنوع حضور این کانیهای رس میتواند بعنوان شاخصی برای قضاوت درباره خصوصیات فیزیکوشیمیائی محیط های متخلخل دینامیک طبیعی، نظیر خاک و رسوب، مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا آه شناخت شرایط محیطی تشکیل اکسیدهای آهن بی شکل، بعنوان پیش فاکتورهای پیدایش انواع بلورین، دارای اهمیت است این مطالعه به بررسی اثر دو عامل رطوبت و مواد آلی بر پیدایش این گونه خاصاز اآسیدهای آهن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار رطوبت و مواد آلی در عین آنکه اثر مستقیم و مثبتی بر پیدای اکسیدهای آهن بی شکل در خاکهای Yellow Brown Forest در مناطق حاره دارند افزایش هر یک از انها می تواند اثر بازدارندگی ناشی از کاستی یا فقدان عامل دیگر را جبران نماید.