سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید رضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
حسن ثقفیان – استادیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش فارغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق اثر افزایش تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح بر مقاومت به سایش لغزشی چدن نشکن پرلیتی مورد بررسی قرار گرفت.نمونه های آزمایش چدن نشکن باندول کانت های مختلف بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ Nod/mm تهیه شده و قبل از انجام آزمایش سایش نرماله شدند.آزمایشات در نیروهای ۱٫۵ و ۳٫۵ و ۵٫۵ کیلوگرم نیرو تحت سزعت خطی ثابت ۱ بوسیله دستگاه پشین روی دسیک و طبق استاندارد ASTM-G99 انجام گرفت بررسی های میکروسکوپی انجام شده بر روی سطوح ساییده شده و نواحی زیر سطحی و آنالیز شیمیاییسطح توسط سنجش شدت انرژی پرتو ایکس نشان میدهد که مکانیزم غالب در سایش لغزشی چدن های نشکن در نیروهای کم شایش اکسیدی و در نیروهای زیاد سایش چسبان و لایه ای شدن است.همچنین در نیروهای پایین با افزایش ندول کانت مقاومت به سایش اکسیدان افزایش و در نیروهای بالا با افزایش ندول کانت مقاومت به سایش چشبان و لایه ای شدن کاهش میابد