مقاله اثر تغذيه روغن ماهي بر خصوصيات توليد مثلي قوچ زندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر تغذيه روغن ماهي بر خصوصيات توليد مثلي قوچ زندي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ماهي
مقاله قوچ
مقاله اسپرم
مقاله ميل جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمديان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايزدي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي اخير نشان داده اند كه مصرف روغن ماهي مي تواند كيفيت مني را در برخي گونه هاي پستانداران و پرندگان بهبود بخشد، اما اطلاعات اندكي در مورد گوسفند در دسترس است. هدف از تحقيق حاضر، مطالعه اثر تغذيه روغن ماهي به عنوان منبع اسيدهاي چرب n-3 بر ويژگي هاي توليد مثلي قوچ بود. هشت راس قوچ سه ساله نژاد زندي، در دو گروه (n=4)قرار گرفته و يكي از خوراك هاي شاهد و يا مكمل شده با روغن ماهي را دريافت نمودند. هر دو جيره ايزوكالريك و ايزو نيتروژنيك بوده و مطابق با (۱۹۹۵) AFRC تنظيم گرديد. نمونه هاي مني بصورت هفتگي از ۶ مهر تا ۸ دي ماه ۱۳۸۶ به وسيله مهبل مصنوعي جمع آوري گرديد. خصوصيات مني شامل حجم، درصد جنبايي، درصد حركت پيشرونده، غلظت و تعداد كل اسپرم مورد ارزيابي قرار گرفت. زمان واكنش، تعداد پرش و تعداد دفعات بلند كردن دنبه به عنوان شاخص هاي ميل جنسي و محيط بيضه هر دو هفته يك بار مورد سنجش قرار گرفت. وزن بدن هر سه هفته يك بار اندازه گيري شد، در پايان آمازيش، نمونه هاي خون از دام ها جمع آوري و غلظت تستوسسترون و كلسترول پلاسما اندازه گيري شد. درصد جنبايي، درصد حركت پيشرونده، غلظت، تعداد كل اسپرم و تعداد پرش در قوچ هاي گروه شاهد از اوايل آذر ماه نسبت به تيمار كاهش معني دارداشت. حجم مني، دفعات بلندكردن دنبه، زمان واكنش، محيط بيضه، وزن بدن و فراسنجه هاي خوني تحت تاثير مصرف روغن ماهي قرار نگرفت. بنابراين تغذيه روغن ماهي به عنوان منبع اسيدهاي چرب n-3مي تواند كاهش كيفيت مني و ميل جنسي قوچ را كه در اثر ورود به فصل غير توليد مثلي به وجود مي آيد، خفيف نمايد.