مقاله اثر تغييرات دما بر نور خروجي، تابع پاسخ و قدرت تفکيک انرژي سوسوزن هاي يدور سديم و اکسيد ژرمنات بيسموت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر تغييرات دما بر نور خروجي، تابع پاسخ و قدرت تفکيک انرژي سوسوزن هاي يدور سديم و اکسيد ژرمنات بيسموت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسوزن هاي بي جي او و يدور سديم
مقاله توابع پاسخ سوسوزن
مقاله قدرت تفکيک انرژي
مقاله بازده سوسوزني
مقاله شدت نور خروجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيوخي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيقي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده خطيباني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قدس حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري نور خروجي، قدرت تفکيک انرژي و بازده سوسوزني در طيف نگاري پرتو گاما از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به تغييرات دماي ناشي از شرايط اندازه گيري و تاثير آن بر تابع پاسخ سوسوزن هاي يدور سديم NaI(Tl) و اکسيد ژرمنات بيسموت BGO، به بررسي اثر دما بر سوسوزن هاي يدور سديم NaI(Tl) و اکسيد ژرمنات بيسموت BGO در محدوده ي نسبتا وسيعي از دما پرداخته شده است. اندازه گيري ها روي کريستال هايي با ابعاد Ø۳″×۳″ و Ø۲″×۲″، در گستره دمايي -۳۰ تا +۷۰°C و در محدوده انرژي گامايي ۶۰۰ تا ۱۴۰۰keV انجام شده است. بررسي ها نشان مي دهند که نوع و ابعاد سوسوزن در پاسخ آن نسبت به تغييرات دما به ويژه در مورد سوسوزن BGO بسيار موثر است. به علت يکپارچه بودن لوله تکثير کننده فوتوني و سوسوزن، بررسي اثر دما بر سوسوزن به تنهايي دشوار است. از اين جهت ابتدا اثر دما بر کل سيستم (سوسوزن و لوله تکثير کننده فوتوني) مورد بررسي قرار گرفته، سپس تاثير اين تغييرات به طور جداگانه بر لوله تکثير کننده فوتوني مطالعه شده است. در اثر افزايش دما شدت نور خروجي و بازده سوسوزن کاهش يافت، هم چنين از قدرت تفکيک انرژي سوسوزن کاسته شد، در حاکي که کاهش دما بر تابع پاسخ سوسوزن تاثير معکوس نشان داد.