مقاله اثر تغييرات رطوبت بر خواص فيزيكي و افت فشار در بستر انجير سبز استهبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر تغييرات رطوبت بر خواص فيزيكي و افت فشار در بستر انجير سبز استهبان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجير سبز استهبان
مقاله افت فشار
مقاله مدل رياضي
مقاله خواص فيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانلو ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: زمرديان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انجير سبز استهبان يكي از مهمترين اقلام صادراتي غير‌نفتي ايران مي ‌باشد كه مصرف آن به صورت خشک متداول است. خشک كردن، درجه ‌بندي و انبار‌داري از مهمترين مراحل پس از برداشت انجير است كه براي انجام مراحل فوق آگاهي از خواص فيزيكي اين محصول ضروري است. اثر رطوبت بر روي ابعاد، كرويت، ميانگين هندسي اقطار و جرم حجمي دانه ‌اي در اين تحقيق مورد بررسي قرار‌ گرفته است. همچنين جرم حجمي ‌توده‌ اي و تخلخل در چهار چيدمان مختلف ارزيابي ‌شد. افت فشار در بستر انجير در ۱۱ نرخ عبور جريان هوا مورد مطالعه قرار ‌گرفت. كليه اندازه‌ گيري‌ هاي ذكر شده در سه سطح رطوبتي ۷۴٫۵، ۴۰٫۲۰ و ۰۸٫۳۴ درصد بر پايه خشک، انجام شد. نتايج نشان دادند كه كليه پارامترهاي ذكر شده به استثناي تخلخل و جرم حجمي دانه ‌اي با افزايش رطوبت افزايش يافته‌ اند در حالي كه دو خاصيت ذكر شده در رطوبت ‌هاي بالاتر مقادير كمتري را نشان مي‌ دهند. همچنين مشاهده شده است كه در يك نرخ عبور جريان هواي داده شده، افزايش رطوبت موجب افزايش افت فشار در توده انجير مي ‌گردد. براي پيش بيني افت فشار در بين مدل‌ هاي رياضي ارزيابي شده، مدل ارگان به عنوان بهترين مدل (با بيشترين  R2و كمترين RMSE و P%) براي تبيين رابطه نرخ عبور جريان هوا و افت فشار در بستر انجير انتخاب گرديد.