مقاله اثر تغيير ثروت در بازار سهام بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي (مطالعه موردي: ايران ۱۳۷۰-۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تغيير ثروت در بازار سهام بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي (مطالعه موردي: ايران ۱۳۷۰-۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار سهام
مقاله اثر ثروت
مقاله هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فيروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين مباحث در اقتصاد بررسي اثر گسترش بازار سهام بر مصرف بخش خصوصي است. در تحقيقات متعددي كه در اين خصوص در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است، اثر معني داري مشاهده شده است. اما درباره اثر اين متغير در كشورهاي در حال توسعه، اجماعي وجود ندارد. نظر به اين كه در چند سال اخير بازار سهام ايران با نوسانات بسيار زيادي روبه رو بوده است، بررسي اثر ثروت بازار سهام بر مصرف بخش خصوصي از منظر سياست گذاري براي مقامات اقتصادي حايز اهميت زيادي است.
در اين مقاله با استفاده از آمار فصلي دوره ۱۳۷۰-۱۳۸۶ اين اثر مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاكي از يك رابطه مثبت معني دار ميان ثروت بازار سهام و مصرف بخش خصوصي در ايران است .