مقاله اثر تغيير حد قيمت بر حجم معاملات و نوسان قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر تغيير حد قيمت بر حجم معاملات و نوسان قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاي پيش بيني سود مديريت
مقاله اقلام تعهدي
مقاله افشاي اجباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحرانهاي بازارهاي مالي در دهه هاي اخير، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافي در اين بازارها جلب كرده است. برخي صاحبنظران، حد قيمت را وسيله اي براي كنترل نوسان هاي بيش از اندازه قيمتها پيشنهاد داده اند و استدلال مي كنند كه حد قيمت با فراهم آوردن زماني براي آرام گرفتن بازار، فرصتي را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد تا با ارزيابي دوباره اطلاعات، تصميمات منطقي تري بگيرند. از سوي ديگر، مخالفان ادعا مي كنند كه دامنه نوسان قيمت موجب تسري نوسانها به دوره اي طولاني تر مي شود و به اين ترتيب، فرايند كشف قيمت و نقد شوندگي سهام آسيب مي بيند. اين ديدگاه هاي متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قيمت است. اين پژوهش با استفاده از روش شناسي مطالعه رويدادي، اثربخشي حد قيمت سهام را با استفاده از دو مقطع زماني تغيير حد (از %۵ به در سال ۱۳۸۴ و از به در سال ۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار داده است. يافته ها نشان مي دهد كه تغيير ميزان حد قيمت با تغيير در نوسانهاي قيمت و حجم معاملات، رابطه معكوس دارد. بنابراين مي توان گفت ساختار كنترلي حد قيمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشي نوسانات قيمت سهام را كاهش دهد. يافته ديگر پژوهش حاكي است كه تغيير حد قيمت با اندازه شركت ارتباط معناداري ندارد.