مقاله اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي: (تحليلي به روش همجمعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي: (تحليلي به روش همجمعي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي
مقاله فرضيه دوران زندگي آندو-ماديگلياني
مقاله توزيع سني جمعيت
مقاله سريهاي زماني
مقاله همجمعي
مقاله روش انگل-گرينجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني تنكابني سيدصهيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با بهره گيري از فرضيه دوران زندگي آندو-ماديگلياني، اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي به صورت تجربي با استفاده از روش همجمعي و به کمک داده هاي سري زماني سالهاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۲ مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي به گونه بارزي از تغييرات در توزيع سني جمعيت تاثير مي پذيرد. همچنين اين ادعا در نظريه دوران زندگي آندو-ماديگلياني که گروه سني ميان سال تامين کننده پس انداز موثر جامعه است در مورد ايران تاييد مي شود. بر اساس نتايج به دست آمده، بيشترين پس انداز توسط افرادي که در محدوده سني ۳۰ تا ۴۵ سال هستند صورت مي گيرد.