سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسین روزیطلب – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده:

اثر تغیر اقلیم و گرم شدن سطح کره زمین بر کشاورزی و محیط زیست و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعیمناطق مختلف جهان بطور روزافزونی مورد توجه دانشمندان و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . تغیر اقلیم کره زمین که تا اواخر قرن بیستم بعنوان یک فرضیه علمی مطرح بود امروز بعنوان یک واقعیت تلخ که اثرات زیانبخشی بر محیط زیست و شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق مختلف جهان دارد مورد تایید مجامع علمی و بین المللی قرار گرفته است . گزارشات زیادی در اواسط سالهای ۱۹۸۰ در ارتباط با گرم شدن سطح کره زمین در اثر تولید گازهای گلخانه ای نظیر دی اکسیدکربن، متان و اکسید های نیتریت بعلت گسترش فعالیت انسان در طول قرن بیستم منتشر شد . در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام به انتشار گزارشی در ارتباط با گرم شدن کره زمین نمود که در سال ۱۹۹۲ منجر به تشکیل اجلاس ریودوژا نیرو در کشور برزیل وتدوین کنوانسیون بین المللی تغیر اقلیم سازمان ملل UNFCCC 1 گردید . در سال ۱۹۹۷ در شهر کیوتو ژاپن اجلاسی با حضور نمایندگان ۱۶۰ کشور جهان بمنظور بررسی و تدوین یک معاهده بین المللی جدید در ارتباط با موضوع تغییر اقلیم تشکیل گردید که پس از بحث و جدال قراوان با کشورهای صنعتی جهان منجر به تدوین پروتکل کیوتو Kyoto Protocol شد . در این پیمان کشورهای صنعتی جهان ملزم شدند تا سال ۲۰۱۲ حد اکثر تولید گازهای گلخانه ای خود را با %۵ کاهش به زیر تولید سال ۱۹۹۰ برسا نند . ).