سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمرتضی ضمیر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهداد مولایی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

چسب های حساس به فشار اکریلیکی با ساختار مولکولی متفاوت از طریق تغییر در ترکیب درصد مونومر ۲- اتیل هگزیل اکریلات (۲EHA) در مخلوط آن با مونومر بوتیل اکریلات (nBA) و مقدار جزئی اکریلیک اسید (AA) به روش کوپلیمریزاسیون امولسیونی تهیه شدند . از طرف دیگر، با اختلاط فیزیکی لاتکس های پلی (۲- اتیل هگزیل اکریلات) و پلی (نرمال بوتیل اکریلات) ، آلیاژهایی با ترکیب درصد مشابه کوپلیمر اجزای های اکریلیکی تهیه گردید.
مطابق نتایج بدست آمده با افزایش درصد ۲EHA در ساختار کوپلیمر دمای انتقال شیشه ای (Tg) کاهش یافت و اندازه ذرات لاتکس به علت افزایش کشش بین سطحی پلیمر – آب افزایش یافت. با افزایش میزان ۲EHA تا ۵۰ درصد وزنی ابتدا انرژی شکست پیل کاهش و با افزایش بیشتر آن انرژی شکست به مقدار ثابتی رسید. این رفتار را می توان به نحوه تاثیر همزمان کاهش مقدار ژل و دمای انتقال شیشه ای بر پارامتر اتلافی چسبندگی، W0 و کار ترمودینامیکی چسبندگی W0، با افزایش درصد وزنی ۲EHA در ساختار کوپلیمر نسبت داد. برای استحکام برشی نمونه های کوپلیمر اثر هم نیروزایی (Synergistic) در ۲۵ درصد وزنی از ۲EHA مشاهده شد. در مقایسه با نمونه های کوپلیمر، مقدار انرژی شکست پیل و مقاومت برشی آمیخته های فیزیکی دو لاتکس پلی (۲- اتیل هگزیل اکریلات) و پلی (نرمال بوتیل اکریلات) در ۵۰درصد وزنی ۲EHA به حداکثر خود رسید.