سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا نصرتی – کارشناس ارشد گروه مهندسی متالوژی و مواددانشکده فنی
عباس زارعی هنزکی – استادیار

چکیده:

پدیده TRIP پلاستیسیته القا شده در اثر تغییر حالت مکانیزم موثری در بهبود خواص مکانیکی بوده و برپایه تغییر حالت استنیت باقیمانده با مشخصات بهینه از نظر کسر حجمی ، پایداری ، اندازه و مورفولوژی ، به مارتنزیت در حین اعمال کرنش در دمای اتاق استوار است بدین ترتیب اولین گام در حصول خواص حاصل از پدیده TRIP دستیابی به یک ریزساختار بهینه با اجزا ساختاری دلخواه می باشد استفاده از عملیات ترمومکانیکی یکی از روشهای مهم کنترل ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی حاصله در فولادهای TRIP است در این تحقیق از یک فولاد TRIP با حدود ۰/۲% کربن استفاده گردیده و با انجام ازمایشهای فشار گرم تاثیر اعمال کرنش پیش از شروع تغییر حالت استنیت به فریت و در حین وقوع استحاله مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصله نشان میدهند که اعمال کرنش در ناحیه دوفازی استحاله دینامیکی نه تنها تاثیر بیشتری در کاهش اندازه دانه های فریت دارد بلکه منجر به افزایش کسر حجمی استنیت باقیمانده و بهبود خواص TRIP نیز می گردد.