سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان،میدان آزادی،اصفهان
محمد حسن یوسفی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،شاهین شهر
سعیده باغبانی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان،میدان آزادی،اصفهان

چکیده:

خواص نوری نانوذرات با توجه به این که با کوچکتر شدن اندازه ذرات ( در حد نانو متری ) ،شکاف انرژی تغییر می کند، نسبت به خواص ماده حجیم متفاوت هستند و بدین دلیل تهیه مواد در مقیاس نانومتری همواره مورد توجه بوده است . روش های مختلفی تولید نانوذرات وجود دارد . در این کار ما از روش مهار کردن شیمیایی مرطوب برای تولید نانوذرات نیمه هادی سولفید کادمیم استفاده می کنیم که مرکپتواتانول به عنوان عامل مهار کننده آلی مورد استفاده قرار می گیرد و اثر تغییر غلظت مهار کننده را بر روی طیف جذبی در ناحیه فرابنفش – مرئی بررسی کرده و گاف نواری نانوذرات نیمه هادی سولفید کادمیم را محاسبه می کنیم . در این بررسی، تولید نانوذرات CdS برای غلظتهای ۰/۰۰۱ مولاربا گاف انرژی ۲/۷۵ تا ۳/۶۴ بوده است و نتایج ما نشان می دهد که قله جذب با افزایش غلظت مهار کننده به سمت طول موجهای کوتاهتر جا به جا شده است که نشان دهنده کوچکتر شدن اندازه ذرات می باشد.