سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر بابائی پور – بخش فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا؛ همدان
ودیعه علی مردان – بخش فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
احمد یزدانی – بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

اثر و تابعیت میزان اکسیژن و دما بر ساختاری کریستالی و ویژگی های ترمودینامیکی ابر رساناهای پایه بیسموت با فرمول استوکیومتری Bi2Sr2CaCu2O(8+x) مورد بررسی می باشد.
استوکیومتری اکسیژن در این ترکیب بین ۸۲۵°c , 250°c در فشار اکسیژن ۲mbar پیش از ایجاد تجیه تغییر می کند. بررسی ها نشا ن میدهد که در محدوده دمایی فوق تغییر دادن فشار خارجی اکسیژنو دما، میزان اکسیژن را می تواند کنترل نماید، بگونه ای که تغییر مقدار اکسیژنو شکل گیری آن ، (i) در دمای کمتر از T<230°C ثابت می ماند. (ii) در حوزه دمایی بالاتر و پایین تر از دمای ۸۰۰°c تغییرات میزان اکسیژن رفتار متفاوتی را نشان می دهد، بنحوی که در کمتر از ۸۰۰°c حساسیت تغییرات میزان اکسیژن نسبت به فشار اکسیژن و دما کمتر از بالاتر از دمای فوق می باشد.
(iii) هرچندکه تحت شرایط ازمایشگاهیخارج کردنهمه اکسیژن به منظور بدست اوردن ترکیب استوکیومتری (x=0) غیر ممکن است، زیرا برای رسیدن به این حالت باید ازمایش را دردماهای بالاتر ادامه دهیم،درحالیکه در ۸۵۰°c و فشار ۱mbar اکسیژن ترکیب تجزیه می شود.