سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جعفری – کارشناس ارشد مکانیک
سیامک کاظم زاده حنانی – استادیار

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی نحوه تاثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور ، یک نمونه موتور اشتعال جرقه ای مدلسازی و شبیه سازی شده است . برای شبیه سازی موتور از تکرار متوالی برنامه کامپیوتری KIVA-II با کد اجزاء محدودFEHC استفاده گردیده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش نسبت تراکم و در صورتیکه سایر پارامترها از قبیل زمان بندی جرقه و .. تغییر نکند، فشار و دمای ماکزیمم سیکل افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت تراکم مقدار مخصوص تولید آلاینده ها افزایش می یابد. با تغییر سوخت به متان میزان تولید آلاینده ها خصوصًا CO کاهش می یابد (بدون انجام تنظیم خاصی نسبت به موتور پایه).