سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم چینی فروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی آرزومندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله نتایج دو روش آزمایشگاهی و تحلیلی در مورد تاثیرتقویت پایه های پل بتن مسلح با استفاده از ورقهای فولادی در برابر مولفه قائم زلزله ارائه شده است. در مرحله اول، آزمایش ( Push-up impact )روی پایه های پل بتن مسلح بدون تقویت، تقویت با ورقهای فولادی با عرضهای متفاوت و تقویت با آرماتور انجام شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش اجزاء محدود پایه های پل بتن مسلح مدل شده اند. در پایان نیز نتایج این دو روش)آزمایشگاهی و تحلیلی(مقایسه شده اند که نتایج، حاکی از تطابق خوب این دو روش دارد.