سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا میرک – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایر
مهدی دیواندری – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

مذاب الیاژهای منیزیم در معرض هوا تشکیل یک لایه غیرمحافظ و متخلخل اکسیدمنیزیم MgO میدهند که ریخته گری انرا با مشکل روبرو کرده است بنابراین محافظت از اتمسفر ذوب و ریخته گری ان اجتناب ناپذیر است گزارش شده است که در اثر تلاطم سطحی در هنگام ریخته گری فیلمهای اکسید سطحی تاخورده Folded Oxide Film وارد مذا ب شده و منجر به کاهش خواص مکانیکی و قابلیت اطمینان قطعات ریختگی می شوند. ازمایشات این پژوهش شامل ریخته گری صفحات به ضخامت ۱۰ میلی متر از الیاژ منیزیم AZ91 در سرعتهای مختلف می باشد به منظور مشاهده مورفولوژی جت مذاب به درون حفره قالب از تکنیک تصویربرداری ویدیویی استفاده شد. خواص مکانیکی کلیه صفحات ریختگی توسط ازمایش خمش سه نقطه ای مشخص شد. ازمایش شکست نگاری برروی نمونه های انتخاب شده از ازمایش خمش توسط میکروسکوپ الکترونی SEM انجام شد.