مقاله اثر تلقيح بذر با کود زيستي نيتراژين بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (.Brassica napus L)، کنجد (.Sesamum indicum L) و آفتابگردان (.Helianthus annus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر تلقيح بذر با کود زيستي نيتراژين بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا (.Brassica napus L)، کنجد (.Sesamum indicum L) و آفتابگردان (.Helianthus annus L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتراژين
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله کلزا
مقاله کنجد
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: باصر سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير تلقيح بذر با كود زيستي نيتراژين در غلظت هاي ۲، ۳ و ۴ سي سي به همراه شاهد آب مقطر بر جوانه زني و رشد اوليه کلزا، کنجد و آفتابگردان، سه آزمايش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار اجرا شد. نتايج نشان داد که وقتي بذور کلزا بعد از افزودن ۲ سي سي نيتراژين کشت شدند، طول ريشه چه و طول گياهچه آن نسبت به شاهد به ترتيب %۱۱۰ و %۶۰ افزايش يافت. در تيمار تلقيح بذور کنجد با ۴ سي سي نيتراژين، طول ريشه چه با %۴۸ افزايش نسبت به شاهد از ۳۸ به ۷۵ ميلي متر رسيد. کاربرد ۲ و ۳ سي سي نيتراژين توانست طول ساقه چه کنجد را معادل %۳۱ در مقايسه با شاهد فزوني بخشد. وقتي بذور کنجد با ۲، ۳ و ۴ سي  سي نيتراژين آغشته شدند، سرعت جوانه زني بذر به ترتيب با ۲۶، ۴۸ و ۱۴ درصد افزايش از ۱٫۶، ۱٫۹ و ۱٫۵ به ۱٫۳ جوانه زني در روز رسيد. با توجه به نقش مهم سرعت جوانه زني بذر در سبز کردن يکنواخت مزرعه، توصيه مي شود که بذور کنجد بعد از آغشته کردن با ۳ سي‏سي نيتراژين کاشته شوند. اثر تلقيح بذر بر طول گياهچه آفتابگردان معني دار بود و تيمار آغشته کردن بذر با ۴ سي سي نيتراژين بيشترين طول ساقه چه (برابر ۴۲ ميلي متر) را داشت. به نظر مي رسد که بهبود نسبي طول گياهچه در اثر کاربرد نيتراژين بتواند در سبز کردن يکنواخت محصول در شرايط مزرعه نقش داشته باشد.