سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد امیر توتونچیان – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس – عرفانیان امیدوار

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثر تمرینات ذهنی و بیوفیدبک بر روی سیگنالهای مغزی در هنگام تصور حرکت دست راست است. ما در این مقاله، جهت بررسی اثر تمرین ذهنی و بیوفیدبک، از آنالیز بای سپکتروم (Bispectrum)، استفاده کرده ایم. در این تحقیق آزمایشات مختلفی بر روی انسان انجام شده است. آزمایشات برای هر فرد به سه قسمت شامل قبل از تمرین ذهنی، بعد از تمرین ذهنی و حضور بیوفیدبک تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهند آنالیز بای سپکتروم به روش بازگشتی مرتبه سه، اثر بیوفیدبک را در سیگنال های مغزی به خوبی نشان می دهد و این در حالی است که آنالیز زمان- فرکانس تفاوت قابل توجهی بین حضور یا عدم حضور بیوفیدبک نشان نمی دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آنالیز بای سپکتروم وضعیت ذهنی را که شامل استراحت (قبل از تصور) و حین تصور است بهتر از آنالیز زمان- فرکانس نشان می دهد.