مقاله اثر تناوب زراعي بهينه بر پايداري درآمد کشاورزان: مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر تناوب زراعي بهينه بر پايداري درآمد کشاورزان: مطالعه موردي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله الگوي بهينه
مقاله ريسک
مقاله مدل تارگت-موتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپورصباغي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين اصول در توسعه پايدار زيربخش زراعت، رعايت تناوب زراعي است. لازمه پذيرش تناوب هاي زراعي از سوي کشاورزان، تامين درآمد و کاهش ريسک هاي درآمدي است. با توجه به ماهيت ريسکي فعاليت هاي کشاورزي، در اين مطالعه به تعيين تناوب بهينه در الگوي کشت شهرستان شوشتر در يک دوره پنج ساله با استفاده از الگوي تارگت – موتاد پرداخته شد. درآمد ناخالص و ميزان ريسک الگوها با تناوب هاي زراعي گوناگون، معيارهاي تصميم گيري انتخاب تناوب بهينه بودند. داده هاي مورد نياز پژوهش از کشاورزان شهرستان شوشتر، وزرات جهاد کشاورزي استان اهواز و آمارنامه هاي هزينه توليد وزرات جهاد کشاورزي گردآوري شد. نتايج پژوهش بيانگر وجود تفاوت آشکار در ميزان ريسک و بازده برنامه اي الگوها با در نظرگرفتن تناوب هاي گوناگون مي باشد. براي نمونه، سطح بهينه زيرکشت گندم در حالت ريسکي و بدون تناوب تا ۳۲۳۶۷ هکتار خواهد بود در حالي که اين سطوح در حالت تناوب اول و دوم و در شرايط ريسکي به ترتيب بيشينه ۱۵۲۷۰ و ۴۲۰۰ هکتار خواهد شد. در نهايت از بين تناوب هاي موجود در منطقه، تناوب بهينه زراعي با توجه به معيارهاي بيان شده، انتخاب گرديد.