مقاله اثر تنش غرقابي بر برخي از پارامتر هاي فيزيولوژي گياه فلفل (.Capsicum annuum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش غرقابي بر برخي از پارامتر هاي فيزيولوژي گياه فلفل (.Capsicum annuum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله غرقابي
مقاله فيزيولوژي و فلفل (.Capsicum annuum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: ملك احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش غرقابي بسياري از فرايندهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي را در گياهان تغيير مي دهد، که از اين تغييرات مي توان به کاهش رشد، ميزان جذب آب و مواد معدني و تغيير در توازن هورموني گياه اشاره کرد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد، که در برگ هاي گياه فلفل تحت تنش غرقابي، محتوي پروتئين کاهش يافت ولي محتوي پروتئين ريشه در گياهان تحت تيمار افزايش نشان داد. افزايش پروتئين ريشه ممکن است به دليل افزايش سنتز آنزيم هاي مسير تخمير باشد. با اندازه گيري قندهاي احيا کننده مشاهده شد که، محتوي قند در برگ ها و ريشه ها کاهش معني داري را نسبت به گياه شاهد نشان داد که اين امر احتمالا به دليل کاهش ميزان فتوسنتز بوده و علت آن بسته شدن روزنه ها مي باشد.
اندازه گيري هورمون اتيلن نيز نشان داد که غلظت اتيلن در برگ هاي گياهان غرقاب شده در مقايسه با گياهان شاهد افزايش يافته است.