سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم
رضا فتوحی قزوینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلن
امیرحسین شیرانی راد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بابک ناخدا – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تاثیر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو در سال زراعی ۷۸-۷۷ مورد مطالعه قرار گرفت این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی در سه تکرار انجام شد.