سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رحمت الله قاجار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی طباطبایی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

مطالعات و تحقیقات نشان داده است که در نظر گرفتن اثر عباراتی با درجات بالاتر و ترم ثابت از سری Williams در مسائل مکانیک شکست نتایج بهتری را در بر دارد . این عبارات در تعیین میدان تنش، کرنش و انرژی در اطراف نوک ترک نقش بسزایی را ایفا می کنند که با تغییر آنها معیارهای شکست نتایج متفاوتی ارائه می دهند . با تغییر معیار های شکست، زاویه و زمان شروع رشد ترک نیز تغییر می کند . در تحقیق حاضر اثر تنش T در تعیین زاویه شروع رشد ترک در مواد ترد و در حالت الاستیک مورد بررسی قرار می گیرد . بدین منظور از نمونه خمشی چهار نقطه پاد متقارن که قابلیت تولید مود ترکیبی را دارد، استفاده شده و مسئله با روش اجزاء محدود مورد ارزیابی قرار می گیرد . در انتها نیز اثر هندسه نمونه بر روی مقدار تنش T بیان خواهد شد و با نتایج عددی قبلی مقایسه می شود .