سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو متالورژی و مواد
رضا ریواز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو متالورژ

چکیده:

بازدارنده های برپایه مولیبدات در سیستم های برج خنک کننده استفاده می شوند. مولیبدات اکسید کننده ضعیفی بوده و در محیط های هوزدایی شده همچون نیتریت موثر نیست. هوادهی یا افزودن عوامل اکسید کننده نظیر نیتریت عمل حفاظت از خوردگی آلیاژهای آهنی توسط مولیبدات را بهبود میبخشد. بازدارنده های کاتدی نیز با مولیبدات اثر مضاعف نشان می دهند. در آب برج خنک کننده خنثی، خوردگی فولاد از طریق ترکیب مولیبدات و نمک های روی می تواند ممانعتگردد. در این تحقیق تکنیکهای الکتروشیمیایی شامل پلاریزاسیون خطی و اکستراپولاسیون تافل، روش امپدانس و کاهش وزن برای مطالعه اثرات ممانعت کنندگی مولیبدات + نیتریت + روی + پلی فسفات و مولیبدات + سیترات + روی + پلی فسفات بر روی خوردگی عمومی فولاد کربنی در ابی شبیه به آب خنک کننده بکار گرفته شدند. نتایج با اثرات ممانعت کنندگی ۵۰۰ppm نیتریت و ۵۰۰ppm مولیبدات مقایسه شدند و مشخص گردید ترکیبات بدست آمده اثر مشابهی با آنها دارند. منحنی های پلاریزاسیون نشان دادند که دو ترکیب فوق پسیو کننده می باشند. همچنین مشخص گردید هوادهی یا افزودن عوامل اکسید کننده مانند نیتریت و بازدارنده های کاتدی نظیر املاح روی اثر مطلوبی بر روی عمل ممانعت کنندگی مولیبدات دارد.