سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه بقایی راوری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد –

چکیده:

دراین تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدید پتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی پتاسیودینامیک Ac امپدانس و روش غوطه وری بدست آورده شد نتایج نشان دادند که اضافه شدن پیریدین به اسید کلرئیدریک یک مولار باعث کاهش جریان خوردگی فولادی شده است و افزایش غلظت پیریدین باعث افزایش در صد بازدارندگی آن شده است با اضافه کردن یدید پتاسیم به پیریدین باعث افزایش بازدارندگی نسبت به پیریدین تنها شده است نتایج منحنیهای نایکوئیست ac امپدانس نشان میدهد که اضافه شدن پیریدین باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت لایه دوگاه Cd1 شده هاست و همچنین اضافه کردن ۰٫۰۱ درصد یدید پتاسیم باعث افزایش درصد بازدارندگی پیدیدین شده است این مخلوط ممانعت کننده مناسبی برای فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار می باشد.