مقاله اثر تورين بر نفروتوکسيسيتي و هپاتوکسيسيتي القا شده با سيس پلاتين در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر تورين بر نفروتوکسيسيتي و هپاتوکسيسيتي القا شده با سيس پلاتين در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيس پلاتين
مقاله اسيد آمينه تورين
مقاله نفروتوکسيسيتي
مقاله هپاتوکسيسيتي
مقاله نفرون ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قادري پاكدل فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سيس پلاتين يک ترکيب مشابه پلاتينوم مي باشد كه به  صورت يک داروي آنتي نئوپلاستيک (ضد سرطان) در درمان بسياري از تومورهاي متاستاتيک استفاده مي شود. تورين نيز به عنوان يك اسيد آلي، داراي عملکرد زيستي و فيزيولوژي متنوعي است، كه از آن جمله مي توان به اثر آنتي اکسيدانتي آن اشاره نمود. هدف از اين تحقيق تاثير محافظتي تورين به عنوان يک آنتي اکسيدانت آندوژني (آنتي اكسيدان درون ساخت) عليه نفروتوکسيسيتي و هپاتوکسيسيتي القا شده با سيس پلاتين مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي موش هاي آلبينوي نر با محدوده وزني ۲۲۰-۱۸۰ گرم در چهار گروه (۶ تايي) شامل: ۱- گروه تيمار شده با سالين ۲- گروه تيمار شده با سيس پلاتين (۱۰mg/kg ip) 3- گروه دريافت كننده تورين (۴۰۰mg/kg ip) يك ساعت قبل از تزريق سيس پلاتين (۱۰mg/kg ip) 4- گروه تيمار شده با تورين (۴۰۰mg/kg ip) تقسيم بندي شدند. سپس حيوانات را پس از ۷ روز تيمار کشته و خونگيري از قلب آنها به عمل آمد.
يافته ها: در اين مطالعه، در گروه دريافت كننده سيس پلاتين مقدار کراتينين، اوره و ALT (آمينو ترانسفراز آلانين)،AST  (آمينو ترانسفراز آسپارتات) به طور معني داري در مقايسه با گروه کنترل افزايش يافت. در گروه دريافت كننده تورين مقدار کراتينين، اوره وALT ،AST  نسبت به گروه سيس پلاتين به طور معني داري کاهش نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، تورين مي تواند به دليل نقش آنتي اکسيداني، از افزايش مقدار کراتينين، اوره و ALT،AST  ناشي از سيس پلاتين جلوگيري كند.