سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهنوش رفیع بخش – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
صدیقه دلدار – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

پتانسیل مدل ورتکسهای مرکزی پهن متاثر از توزیع شارهای مختلف ورتکسها می باشند . شکل پتانسیل و مقاومت کشش ریسمان نمایشهای مختلف در اثر تغییر شار ورتکس، تغییر می کنند . در همه نمایشها و در فواصل میانی، ناحیه خطی قابل مشاهده است اما برای توزیع شارهایی که فیزیکی به نظر نمی رسند همانند تابع توزیع دلتا، تطابق کیفی با مقیاس کازیمیر مشاهده نمی شود