مقاله اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نرخ انباشت سرمايه
مقاله نرخ ارزش سهام مبادله شده
مقاله نسبت گردش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات مختلفي در زمينه اثر توسعه بورس بر رشد اقتصادي به صورت بررسي اثر بازار بورس بر سيستم بانکي به صورت مجزا و به صورت توامان وجود دارد. اکثر مطالعات، وجود بازارهاي بورس توسعه يافته را در ارتقاي رشد اقتصادي، مفيد و موثر مي دانند. همچنين، اکثر مطالعات تاييد مي كنند که در بلند مدت، ارتباط دو طرفه اي ميان رشد اقتصادي و توسعه بازار بورس وجود دارد. در کوتاه مدت در بعضي از کشورها، رشد اقتصادي منجر به توسعه بازار بورس شده است ولي ارتباط، يک طرفه و از سوي بورس بر رشد اقتصادي است. اين مقاله به بررسي اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي در مقايسه با اثر توسعه سيستم بانکداري بر رشد اقتصادي در ايران مي پردازد. نتايج، حاکي از آن است که ارتباط مثبتي بين رشد اقتصادي و شاخص هاي توسعه بازار بورس وجود دارد. ولي به علت عدم توسعه يافتگي بورس تهران، اثر آن بر رشد اقتصادي، کمتر از اثر اعتبارات اعطايي از سوي سيستم بانکي به بخش خصوصي است.