مقاله اثر تيمارهاي مختلف در ريشه زايي تعدادي از پايه هاي رويشي سيب (.Mallus domestica Borkh) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر تيمارهاي مختلف در ريشه زايي تعدادي از پايه هاي رويشي سيب (.Mallus domestica Borkh)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله پايه هاي رويشي
مقاله تيمار هورموني
مقاله IBA و جهت نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخضري محي الدين
جناب آقای / سرکار خانم: آتشکار داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حاج نجاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پايه هاي رويشي بمنظور افزايش عملکرد در باغهاي سيب، ضروري است. اين امر به در دسترس بودن يک روش ساده و آسان تکثير پايه ها بستگي دارد. در اين آزمايش اثر غلظت هاي مختلف هورمون ايندل بوتريک اسيد (IBA) و دو روش نگهداري قلمه ها (وارونه و مستقيم)، روي ريشه زايي، کالوس زايي و تعداد و طول ريشه هاي پنج پايه رويشي(M26, MM106 B9, M9, و آزايش) با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي مطالعه شد. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين تيمارها و پايه ها وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که IBA با غلظت ppm 2500 در پايه M26 بهمراه نگهداري وارونه با ۴۲/۵۸% ريشه زايي در مقايسه با شاهد مستقيم در پايه M26 با ۳٫۲۷% ريشه زايي بيشترين اثر را داشت. همچنين اين تيمار، تعداد و طول ريشه ها را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش داد. بين پايه ها نيز پايه هاي M26و MM106 از نظر درصد ريشه زايي، تعداد و طول ريشه ها نسبت به پايه هاي آزايش و M9 برتر و با آنان اختلاف معني داري داشتند.