مقاله اثر تيمارهاي مختلف در شکست خواب و تحريک جوانه زني بذر گياه آمودندرون (Ammodendron persicum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۶۶ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر تيمارهاي مختلف در شکست خواب و تحريک جوانه زني بذر گياه آمودندرون (Ammodendron persicum)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست خواب
مقاله جوانه زني
مقاله خراش دهي
مقاله نيترات پتاسيم
مقاله Ammodendron persicum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: ياري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به رويکرد جهاني به مقوله بيابان و لزوم استفاده از گياهان سازگار با اين شرايط جهت مهار بيابان زايي، لازم است که نسبت به شناخت و رفع موانع توليد و استقرار اين گياهان اقدام شود. گياه Ammodendron persicum يکي از گونه هاي با اهميت و سازگار با شرايط بيابان مي باشد. تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير تيمارهاي مختلف شکست خواب و تحريک جوانه زني بذر گياه A. persicum و پيشنهاد موثرترين تيمار در افزايش جوانه زني و رشد اوليه گياهچه ها انجام گرديد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. تيمارها شامل خراش دهي با اسيد سولفوريک غليظ با دو زمان ۱۰ و ۱۵ دقيقه، خراش دهي با کاغذ سمباده، خراش دهي با آب گرم با دو زمان ۱۰ و ۱۵ دقيقه، نيترات پتاسيم ۰٫۱ و ۰٫۲ درصد و تيمار ترکيبي خراش دهي به همراه نيترات پتاسيم ۰٫۱ و ۰٫۲ درصد بود. بر اساس نتايج بدست آمده تيمار خراش دهي با کاغذ سمباده بهترين تيمار در شکست خواب و تحريک جوانه زني بذرA. persicum  تشخيص داده شد، به طوري که اين تيمار باعث افزايش جوانه زني از حدود ۳ درصد به ۶۸ درصد گرديد.