مقاله اثر تيواوره بر شکستن خواب و عملکرد ميني تيوبرهاي سيب زميني (.Solanum tuberosum L) رقم آگريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر تيواوره بر شکستن خواب و عملکرد ميني تيوبرهاي سيب زميني (.Solanum tuberosum L) رقم آگريا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيواوره
مقاله دوره خواب
مقاله سيب ‎زميني
مقاله ميني‎تيوبر
مقاله وزن غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرمچي سردار
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات کاربرد تيواوره بر شکستن خواب و عملکرد ميني تيوبر هاي سيب زميني رقم آگريا در شرايط گلخانه، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ اجرا گرديد. تيواوره در سه غلظت متفاوت (صفر، ۰٫۵ و ۱ درصد) در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. پس از شکستن خواب ميني تيوبرها، صفات تعداد نيش، طول بلندترين نيش و تعداد روز تا نيش زني يادداشت گرديد و سپس ميني تيوبر ها در گلدان کاشته شدند. در طول دوره رشد صفات ديگري از قبيل تعداد روز تا سبز شدن، تعداد ساقه اصلي و ارتفاع بوته اندازه گيري شد. پس از برداشت غده ها، صفات تعداد غده در بوته، وزن کل غده و ميانگين وزن غده توليد شده در هر بوته اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که تاثير مصرف تيواوره بر تمام صفات معني دار بود. مصرف محلول تيواوره با غلظت يک درصد به طور متوسط باعث کاهش زمان نيش زني از ۶۰ روز به ۲۶ روز، افزايش تعداد نيش از ۱٫۸ تا ۳٫۱ نيش، افزايش طول بلندترين نيش از ۱٫۸ به ۴٫۱ سانتي متر، کاهش تعداد روز تا سبز شدن از ۶۰ به ۲۹ روز، افزايش تعداد ساقه در بوته از ۱٫۲ تا ۲٫۳ ساقه در بوته، افزايش ارتفاع بوته تا ۳۰٫۶ سانتي متر، افزايش تعداد غده از ۵ به ۹ غده در بوته، کاهش وزن تک غده به ۲۲٫۱ گرم و هم چنين افزايش وزن کل غده در بوته از ۱۸۳ به ۲۰۲ گرم گرديد. بر اساس نتايج اين بررسي چنان‎چه هدف آماده کردن ميني تيوبر ها براي کاشت باشد، مصرف يک درصد تيواوره براي شکستن خواب، تسريع سبز شدن بوته، افزايش تعداد غده در بوته و حصول حداکثر عملکرد در ميني تيوبر هاي سيب زميني رقم آگريا توصيه مي گردد.