سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف حضرتی جوانان گروه – فوق لیسانس سازه از دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد رضا چناقلو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با وجود اینکه سازه های فضاکار ، به دلیل داشتن وزن کم، نسبت به سازه های معمولی رفتار خوبی در مقابل زلزله دارند، اما برخی از انواع این سازه ها از جمله سازه های چلیکی دولایه، در مقابل نیروهای زلزله آسیب پذیر نشان داده اند. لذا در مطالعه حاضر، از طریق انجام تحلیل طیفی، واکنش تکیه گاهی کل و مقادیر و محدوده فرکانسهای موثر در پاسخ لرزه ای سقف و کل سازه چلیکی دولایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد در بررسی رفتار لرزه ایِ سازه های چلیکی با ستونهای صلب، در مقابل شتاب های لرزه ای در امتداهای عرضی و قائم، عملاً پاسخ لرزه ای سقف و سازه چلیکی یکسان است. همچنین حدبالا و پایین برای فرکانسهای موثر در پاسخ لرزه ای سازه های چلیکی با ستونهای با ضریب لاغری متوسط، تحت اثر شتاب لرزه ای قائم، از تحلیل طیفی سقف قابل استنتاج است.