مقاله اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در ابررساناي دماي بالاي Bi-2223 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در ابررساناي دماي بالاي Bi-2223
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررساناي بر پايه بيسموت
مقاله جايگزيني باريوم
مقاله تشکيل فاز ۲۲۲۳
مقاله چگالي جريان بحراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدلو تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: باقي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه هاي (x=0, 0.1, 0.2, 0.3) Bi1.8Pb0.2Sr2-xBaxCa2.2Cu3Oy به روش واکنش حالت جامد ساخته شد. با استفاده از XRD، SEM، اندازه گيري مقاومت الکتريکيdc  و پذيرفتاري مغناطيسيac  در ميدان هاي مختلف، اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در ساختار  Bi-2223بررسي شد. نتايج XRD و SEM نشان داد که افزودن Ba دماي تشکيل فاز ۲۲۲۳ را کاهش مي دهد. اين فاز با جايگزيني Ba به ميزان x=0.1 به بيشترين مقدار رسيد و با افزايش (x>0.1) Ba کاهش يافت. ميزان فازهاي ناخالصي با افزودن (x=0.1) Ba کاهش و با افزايش بيشتر آن، افزايش يافت. نتايج اندازه گيري مقامت الکتريکي و پذيرفتاري مغناطيسي، حاکي از افزايش دماي گذار دانه اي و بين دانه اي و کاهش پهناي گذار در نمونه x=0.1 است که علت آن، کاهش فازهاي ناخالصي و افزايش فاز ۲۲۲۳ پيشنهاد شد. در اين نمونه نيروي ميخکوبي شار و چگالي جريان بحراني بين دانه اي (Jcm)، احتمالا به علت رسوب جزيي Ba در مرزدانه ها به عنوان مراکز ميخکوبي، افزايش يافت. جايگزيني بيشتر (x>0.1) Ba با افزايش فازهاي ناخالصي، باعث تضعيف ارتباطات بين دانه اي و کاهش دماي گذار بين دانه اي، نيروي ميخکوبي و Jcm شد.