سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم غلامی –
میرعلی اکبر نو گل سادات –
محمدعلی خطیب –
علی یساقی –

چکیده:

مکانیسم‌های متعدد چین خوردگی و روند متنوع عناصر وابسته به چین در بخش‌های مختلف پهنه برشی نهبندان حاکی از پسین مکانیسم گسل و نحوه اتصال شاخه‌های مختلف گسلی است. چین خوردگی شیل و ماسه سنگ‌های توفی ترشیر در عرض ۳۲ درجه شمالی که متأثر از تلافی گسل‌های N-S با گسل‌های NW-SE و SW-NE می‌باشد سبب ظهور چیزهایی شده که دارای محور وسط محوری با روند کلی N-S تا E-W هستند. ناودیس زهاب یکی از این چیزهاست که محور آن دو موقعیت N00 22 و N265 30 وسط محوری را نیز موقعیت‌های دوگانه ۵۰NE N20W و ۶۵SE N70E دارد. گسل‌های محصور کننده این چین عبارتند از: گسل اساکوهک (با مؤلف راست گرد) به موقعیت کلی ۷۰NE N05W در شرق تا جنوب شرق ناودیس گسل زهاب (، الف راست گرد) به موقعیت ۶۵SW N20W در سرتاسر پخش گردید و گسل کرغ ریگ (با مؤلف معکوس) به موقعیت ۵۵NE N45E در بخش شمال شرق . قرارگیری ناودیس زهاب در بین گسل‌های مذکور سبب شده که پیشرفت دگر شکلی بتواند دو محور وسط محوری در آن ایجاد نماید.