سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا میراب شبستری – دکتری رسوب شناسی از دانشگاه لیورپول انگلستان استادیار گروه زمین شناس
جیم مارشال – دکتری رسوب شناسی از دانشگاه لسترانگلستان استاد گروه زمین شناسی و اقیا

چکیده:

این تحقیق به دنبال کشف ارتباط بین دیاژنز کربنات ها و جایگزینی نفت و نتایج آن بر کیفیت مخازن هیدروکربوری بوده است. هدف اصلی این پژوهش درک این موضوع بوده است که آیا مهاجرت و جایگزینی نفت فرایندهای دیاژنتیکی را متوقف می سازد یا خیر. از این رو سازند مخزنی گریت اوولیت(ژوراسیک میانی) در حوضه ویلد واقع در جنوب انگلستان مورد بررسی قرار گرفت و سه چاه مولد نفت و سه چاه خشک برای نمونه برداری و مطالعه انتخاب شد. نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی آماری و تحلیل داده های ژئوفیزیکی نشان داد که چاه های مولد (بویژه در ناحیه اشباع از نفت) نسبت به چاه های خشک دارای تخلخل درشت بین دانه ای بیشتری هستند در مقابل طی دیاژنز تدفینی ریز تخلخل درشت بین دانه ای بیشتری هستند. در مقابل، طی دیاژنز تدفینی ریزتخلخل ها در درون اووئیها توسعه یافته و بخصوص در بخش زیرین مخزن فراوان ترند که این امر احتمالا ناشی از فرایند انحلال در مراحل نهایی دیاژنز بوده است. در حالی که پیامد مهاجرت نفت، دیاژنز در محیط آبی در ناحیه اشباع از نفت متوقف گردیده است.