سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حنیف هادی پور – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
دانیال صبری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور مطالعه همزیستی فرومغناطیس و ابررسانایی خواص الکتریکی و مغتاطیسی ترکیبات RuGd2-xCexSr2Cu2O10-δ مورد بررسی قرار گر فت . با افزایش آلایش Ce در ترکیب ،دمای گذار ابررسانایی افزایش می یابد و بالاترین Tc =55 K برای Ce=0.5 بدست می آید . دمای گذار مغناطیسی ) ) Tirr با افزایش چگالیCe افزایش می یابد . این امر بخاطر اختلاف کم بین شعا ع یونیCe 4+ و Gd 3+را در این مواد کاهش می دهد و در نتیجه برهمکنش Ru-Ru است که فاصلهتبادلی مغناطیسی با افزایش x قوی تر می شود . اندازه گیری M(H) در ۲ دمای متفاوت برای نمونه های Gd2-xCex Ru Sr2 Cu2 O10-δ انجام شده استو نشان می دهد کههمه دارای حوضه های فرومغناطیس گونه در دمای پایین و در زیر Tirr هستند ومقدار مشخصه های Mrem و HC برای نمونه ها با مقدار Ce بیشتر، بالاتر است