سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید ملکی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سقوط یک قطعه گرمازا در محفظه ای مربعی به روش عددی حل شده است. معادلات حاکم در حالت دو بعدی و نادائم نوشته شده اندو برای حل آنها از شبکه ثابت و متعامد استفاده شده است. اعداد ارشمیدس (Ar) وریلی (Ra) پارامترهای اصلی این مسئله هستند. در این بررسی ، Ar از ۱۰۶ تا ۱۰۹ و Ra از ۱۰۶ تا ۱۰۱۰ تغییر کرد. دراین مقاله، سرعت و تغییر مکان قطعه ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده جریان جابه جایی آزاد سیال بر حرکت قطعه اثر دارد. در اعداد ریلی بالا، جریان جا به جایی آزاد می تواند حرکتهای نوسانی ایجاد کند. در این حالت، سقوط قطعه توام با حرکتهای نوسانی است.