مقاله اثر جرم هاي توپوگرافي و جوي فراز ايران، بر ارزيابي و وارون سازي داده هاي گراديومتري ماهواره گوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر جرم هاي توپوگرافي و جوي فراز ايران، بر ارزيابي و وارون سازي داده هاي گراديومتري ماهواره گوس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو گراديومتري ماهواره اي
مقاله توپوگرافي
مقاله اثر توپوگرافي
مقاله باياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاق مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شوبرگ لارش اريك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهواره گوس، در ماموريت در نظر گرفته شده، تغييرات كوچك جرم را در مسير حركت خود به دور زمين حس خواهد كرد. در اين مقاله اثر توپوگرافي و جو زمين را روي داده هاي ماهواره گوس بررسي مي كنيم.
اين اثرات به اندازه ارتفاعات توپوگرافي وابسته است و بنابراين، منطقه به منطقه تغيير مي كند. از آنجا كه اثرات جو و توپوگرافي از بي هنجاري جاذبه قبل از تعيين ژئوئيد بايستي برداشته شود، اين اثرات همچنين بايستي براي ساده كردن ادامه فروسوي داده هاي گوس روي تراز دريا نيز حذف و پس از ادامه فروسو، بازگردانده شوند. با توجه به اينكه داده هاي ماهواره گوس در ارتفاع ۲۵۰ كيلومتري زمين اندازه گيري مي شود، با در نظر گرفتن سري هارمونيك هاي كروي خارجي و داخلي، مي توان پتانسيل توپوگرافي را به صورت زير در نظر گرفت.