سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پیشوایی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۷۱۴۴۱ شیراز
ارمغان انصاری بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۷۱۴۴۱ شیراز
محمدرضا فرزانه – کارشناسی بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۷۱۴۴۱ شیراز

چکیده:

مدل گردش منطقه ای (RCM) در جنوب ایران مطابق با نقشه های استاندارد همدیدی در دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۱ میلادی ساخته شد. شاخص های چرخندی برای سطح زمین و لایه میانی جو به مرکز شیراز (SUCI , SSCI) و در شرق مدیترانه (MUCI) برای اولین بار در ایران با دقت تقریبی ۱۰% ایجاد گردید.این شاخص ها وضعیت اقلیم شناسی همدیدی منطقه را به خوبی توضیح می دهند. بعلاوه در پاسخ اقلیمی بارش، اولین شاخص عالب SUCI متعلق به منطقه و دومین شاخص MUCI است که نشان می دهد مهمترین جریان باران آور، غربی مدیترانه ای است. اثر قابل ملاحظه ای از شاخص های کنترل از دور SOI , NAO بر بارش مشاهده نشد. بنابراین شاخص های نزدیک ارتباط بیشتری با عنصر اقلیمی بارش نسبت به شاخص های دورتر دارند. ایجاد RCM پیشنهاد شده در پنج نقطه ایران می تواند اصل پیوستگی اقلیمی را هموار کند.