سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهین حیدری – فوق دکترای صرفه جویی مصرف انرژی از انگلستان استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه ایلام

چکیده:

امروزه یک از مهمترین مسائل که مدیران منابع استفاده از انرژی به آن توجه دارند. حداکثر بهره وری از انرژی قابل مصرف و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشیدی است که در شکلهای مختلف می توان از آن استفاده نمود مسئله مهم اگرچه به آن کم توجهی می گردد حداکثر بهره برداری از این منبع عظیم است. احساس عمومی آن است که چون منابع تولید آن در اختیار و مجانی است بهره وری و حداکثر استفاده از امکانات مسئله مهم و در خور توجه نیست. موضوع مقاله حاضر پرداختن به یکی از این موارد یعنی جمع کنندههای خورشیدی است. انرژی حاصل از این جمع کننده ها در شکل بدست آنده قابل بحث هستند اما حداکثر کارآیی فراموش شده است. چه عواملی تحدید کننده استفاده از تمامی پتانسیلهای موجود آنها است و می توانند کاهش دهنده کارایی واقعی آنها باشد؟ این عوامل اگرچه محدودند لیکن در جای خود قابل توجه و بحث هستند.