سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید ولی –
سیدمحمد میرزانیان –

چکیده:

اثر برهمکنش اسپین- مدار راشبا را روی ضریب عبور و چگالی جریان اسپینی در نانو ساختار چند لایه ای Cd0.938Mg0.062Te / Cd0.93Mn0.07Te / Cd0.938Mg0.062Te در حضور میدان مغناطیسی و با اعمال بایاس خارجی بطور نظری بررسی کردیم. مشخص شد که اثر راشبا باعث کاهش سد پتانسیل احساس شده توسط الکترونهای اسپین- پایین و در نتیجه افزایش چگالی جریان اسپین قطبیده میشود.