سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید ولی –
سیدمحمد میرزانیان –

چکیده:

به طور نظری آثار جفت شدگی اسپین مدار راشبا را روی مغناطومقاومت و قطبیدگی اسپینی ساختار سد دو گانه ZnSe/ZnMnSe/ZnSe/ZnMnSe/ZnSe در حضور میدان مغناطیسی بررسی نمودیم. نتایج بدست آمده نشان میدهد که جفت شدگی اسپین مدار راشبا منجر به طرح زنش واضحی در مغناطومقاومت و قطبیدگی اسپینی این ساختار میشود.